• اشتراک
کتاب جستارهای روشی در علوم اجتماعی نوشته محمد رضاطالبان
جستارهای روشی در علوم اجتماعی :
سرشناسه :طال‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :جستارهای روشی در علوم اجتماعی/ محمدرضا طالبان.
‏مشخصات نشر :تهران:پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری :‏‫370ص
‏شابک :‏‫‏‫978-964-7986-57-1
‏موضوع :علوم اجتماعی - تحقیق - روش‌شناسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.