• اشتراک
کتاب اندیشه های ارتباطی امام خمینی نوشته موسسه نشر ٍآثارامام خمینی
 
اندیشه‌های ارتباطی حضرت امام خمینی :
سرشناسه :‏‫همایش بررسی اندیشه‌های ارتباطی حضرت امام خمینی (ره
‏عنوان و نام پدیدآور :اندیشه‌های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)/ معاونت پژوهشی موسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏ 281 ص.
‏شابک :‏‫978-964-2122-74-5
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.