• اشتراک
کتاب همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دین نوشته موسسه نشر ٍاثار امام خمینی
چکیده مقالات همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی :
سرشناسه :همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س
‏عنوان و نام پدیدآور :چکیده مقالات همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه
امام خمینی (س)‏‫/
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏ 182 ص.
‏شابک:978-964212-419-0
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.