• اشتراک
کتاب دین پژوهی تجربی نوشته محمد رضا طالبان
دین‌پژوهی تجربی :
سرشناسه :طال‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫دین‌پژوهی تجربی (پژوهش‌هایی در شناخت حیات اجتماعی دین در ایران)‏‫/
محمدرضا طالبان.
‏مشخصات نشر :تهران: ‏‫پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی،
‏مشخصات ظاهری :‏‫270ص
‏شابک‏‫978-964-7986-65-6 :
‏موضوع :ایران - دین - جنبه‌های اجتماعی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.