• اشتراک
کتاب ولایت و مرجعیت اهل بیت از دیدگاه امام خمینی نوشته علی اصغر رضوانی
ولایت و مرجعیت اهل بیت :
سرشناسه :رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
عنوان و نام پدیدآور :ولایت و مرجعیت اهل بیت علیه السلام از دیدگاه امام خمینی/ تالیف
علی‌اصغر رضوانی.
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، موسسه چاپ و نشر عروج،
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏396 ص.‏
‏شابک:‏‫‏‏‏‫978-964-212-043-7
‏موضوع :خمینی ، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.