• اشتراک
کتاب باز خوانی آموزه های سیاسی اسلام شیعی نوشته مهدی براتعلی پور
بازخوانی آموزه های سیاسی اسلام شیعی :
سرشناسه :ب‍رات‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍دی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :بازخوانی آموزه های سیاسی اسلام شیعی و مسئله تحزب ( با تاکید بر
دوره جمهوری اسلامی)/مهدی برات‌علی.
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، معاونت پژوهشی،1389.
‏مشخصات ظاهری :417 ص.
‏شابک:‏‫978-964-212-114-4
‏موضوع :شیعه و سیاست
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.