• اشتراک
کتاب ماشین ها جور واجورند نوشته شکوه قاسم نیا
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ا ج‍ورواج‍ورن‍د :
سرشناسه:ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا، ش‍ک‍وه‌
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ا ج‍ورواج‍ورن‍د/ س‍رای‍ن‍ده‌ ش‍ک‍وه‌ ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ع‍طی‍ه‌ س‍ه‍راب‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫[10]ص.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌ )
‏شابک :‏‫‏‫978-964-349-284-7
‏یادداشت :گروه سنی:‌الف،ب.
‏موضوع :شعر کودکان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.