• اشتراک
کتاب خانه ها جور واجورند نوشته شکوه قاسم نیا
خ‍ان‍ه‌ه‍ا ج‍ور واج‍ورن‍د :
سرشناسه :ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا، ش‍ک‍وه‌
‏عنوان و نام پدیدآور :خ‍ان‍ه‌ه‍ا ج‍ور واج‍ورن‍د/ س‍رای‍ن‍ده‌ ش‍ک‍وه‌ ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ع‍طی‍ه‌ س‍ه‍راب‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :12 ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌ )
‏شابک :‏‫ ‏‫978-964-349-285-4
‏یادداشت :گروه سنی:‌الف،ب.
‏موضوع :شعر کودکان

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.