• اشتراک
کتاب پنج تا انگشت بودند که (مراسم) نوشته مصطفی رحماندوست
پ‍ن‍ج‌ ت‍ا ان‍گ‍ش‍ت‌ ب‍ودن‍د ک‍ه‌ ... :م‍راس‍م‌ :
سرشناسه :رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌، م‍ص‍طف‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :پ‍ن‍ج‌ ت‍ا ان‍گ‍ش‍ت‌ ب‍ودن‍د ک‍ه‌ ... :م‍راس‍م‌/ س‍روده‌ م‍ص‍طف‍ی‌ رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
ح‍دادی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍دای‍ش‌ ‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری :12 ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).
‏شابک :‏‫‏‫‏‫‎978-964-349-359-2
‏یادداشت :گروه سنی: الف، ب.
‏موضوع :شعر کودکان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.