• اشتراک
کتاب مجموعه ترانه های حسنی نوشته شکوه قاسم نیا
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ح‍س‍ن‍ی‌ :
عنوان و نام پدیدآور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ح‍س‍ن‍ی‌/ س‍رای‍ن‍ده‌ ش‍ک‍وه‌ ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ی‍دای‍ش‌، 1377.
‏مشخصات ظاهری :64 ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک؛ ‎964-6695-26-4
‏موضوع :ش‍ع‍ر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.