• اشتراک
کتاب قصه های برای خواب کودکان (تابستان) نوشته موسسه کودکان دنیا
قصه‌هایی برای خواب کودکان (تابستان) :
عنوان و نام پدیدآور :قصه‌هایی برای خواب کودکان (تابستان)/زیر نظر گروه قصه موسسه
پژوهشی کودکان دنیا؛ تصویرگران سعید رضایی، علی نامور، مهسا طوسی.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫3ج. در یک مجلد.:مصور
‏شابک :‏‫‫ ‏‫‏‫978-964-349-458-2
‏یادداشت :گروه سنی: ب، ج.
‏موضوع :داستان‌های کوتاه - مجموعه ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.