• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان (پائیز) نوشته موسسه کودکان دنیا
قصه‌هایی برای خواب کودکان (پائیز) :
عنوان و نام پدیدآور :قصه‌هایی برای خواب کودکان (پائیز)/زیر نظر گروه قصه موسسه پژوهشی
کودکان دنیا؛ تصویرگران سعید رضایی...[و دیگران].
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫3ج. در یک مجلد:مصور.
‏شابک :‏‫‏‫978-964-349-461-2
‏یادداشت :گروه سنی: ب، ج.
‏موضوع :داستان‌های کوتاه - مجموعه ها

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.