• اشتراک
کتاب چند روز با پدر بزرگ نوشته نیلوپ لایولی
چند روز با پدربزرگ :
سرشناسه :لای‍ول‍ی‌، ن‍پ‍ل‍وپ‌
‏عنوان و نام پدیدآور :چند روز با پدربزرگ/پنه لوپه لایولی ؛ مترجم فرمهرمنجزی ؛ تصویرگر پل
هاوارد.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :84 ص.:مصور.
‏شابک :‏‫ ‏‫978-964-349-475-9
‏یادداشت :گروه سنی:ب، ج.
‏موضوع :داستان‌های اجتماعی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.