• اشتراک
کتاب ،کتاب روزهای مرده نوشته مارکوس سدویک
کتاب روزهای مرده :
سرشناسه :سجویک، مارکوس
‏عنوان و نام پدیدآور :کتاب روزهای مرده/ نویسنده مارکوس سدویک؛ مترجم آرزو احمی.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش‏‫، 1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫384 ص
 ‏شابک:‏ ‫978-600-296-191-4
‏موضوع :داستان‌های کودکان (انگلیسی)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.