• اشتراک
کتاب آداب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته سید محمد باقر حجتی
آداب‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍ع‍ل‍م‌ در اس‍لام‌ :
سرشناسه :ح‍ج‍ت‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
‏عنوان و نام پدیدآور :آداب‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍ع‍ل‍م‌ در اس‍لام‌ : ترجمه گزارش‌گونه کتاب \" منیه‌المرید فی
آداب‌المفید والمستفید \" از شهید ثانی / ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، 1367.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 771ص.
‏شابک :‏‫ ‏‫978-964-430-560-3  ؛ ‏‫
‏موضوع :اسلام و آموزش و پرورش
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.