• اشتراک
کتاب سخن و سخنوری نوشته محمد تقی فلسفی
س‍خ‍ن‌ و س‍خ‍ن‍وری‌ :
سرشناسه :ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫ س‍خ‍ن‌ و س‍خ‍ن‍وری‌‏‫ / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ ت‍ه‍ران‌‏‫ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ، 1378.
‏مشخصات ظاهری :345 ص.
‏شابک :‏‫ ‏‫978-964-476-064-8‏
‏موضوع :سخنرانی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.