• اشتراک
کتاب تزکیه نفس نوشته محمد شفیعی مازندرانی
تزکیه‌النفس :
سرشناسه :ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :تزکیه‌النفس فی ظلال‌الاربعینات من‌الاحادیث کتاب عقائدی ... شامل شصت
موضوع ( اخلاقی ، عقیدتی، سیاسی ) و هر کدام حاوی چهل‌حدیث همراه با تذییل / تالیف
محمد الشفیعی‌المازندرانی.
‏مشخصات نشر :تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫ ، 1387 -
‏مشخصات ظاهری :‏‫2ج.
‏شابک :9789644761744
‏موضوع :احادیث اخلاقی 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.