• اشتراک
کتاب علی زیباترین سرده هستی نوشته مصطفی چمران
ع‍ل‍ی‌ زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ س‍روده‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ :
سرشناسه :چ‍م‍ران‌، م‍ص‍طف‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ع‍ل‍ی‌ زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ س‍روده‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌/ م‍ص‍طف‍ی‌ چ‍م‍ران‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، 1380.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏ 103 ص.
‏شابک :‏‫‏9789644307539
‏موضوع :علی‌بن ابی‌طالب ‏‫(ع)، امام اول، ‏‫‏‫23 قبل از هجرت
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.