• اشتراک
کتاب صلیب نخل نوشته علی موسوی گرمارودی
صلیب نخل :
سرشناسه :م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :صلیب نخل/ نوشته سیدعلی موسوی‌گرمارودی.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫199ص
‏شابک :‏‫978-964-476-326-7 :
‏موضوع :داستان‌های کوتاه فارسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.