• اشتراک
کتاب ابوذر غفاری نوشته سید جعفر شهیدی
ابوذر غفاری :
سرشناسه :ش‍ه‍ی‍دی‌، س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫ابوذر غفاری \" اولین انقلابی اسلام\"‏‫/ ترجمه و نگارش سیدجعفر شهیدی‏‫؛ به
اهتمام غلامرضا امامی.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫124 ص.
‏شابک‏‫: 978-964-476-384-7
‏موضوع :اب‍وذر غ‍ف‍اری‌، ج‍ن‍دب‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍اده‌،
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.