• اشتراک
کتاب صدر اندیشه نوشته عبدالله نصری
صدر اندیشه:
سرشناسه :ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پدیدآور :صدر اندیشه: سیری در زندگی، آرا و اندیشه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر/
عبدالله نصری.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫‫٬ 1394.
‏مشخصات ظاهری:‏‫728 ص.: مصور(رنگی )
‏شابک‏‫:‏‫978-964-476-367-0
‏موضوع :ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.