• اشتراک
کتاب زندگانی امام حسین(ع) ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌ م‍ح‍لات‍ی
‏ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) :
سرشناسه  :رس‍ول‍ی‌، سیده‍اش‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) / ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌ م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1372.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 591 ص.
‏شابک‏‫‏‫978-964-430-175-9 :
‏موضوع :حسین‌بن علی (ع)، امام سوم
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.