• اشتراک
پکیج نرم افزار*

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
صدور و چاپ انواع کارت اشتراک قابلیت تبدیل انواع کارت اشتراک به یکدیگر امکان شارژ ، تمدید و برگشت کارت اشتراک امکان تعریف انواع کارت های اشتراک با قیمت ها ، پارامترها وشرایط متنوع (دولتی ، عمومی ، ویژه و ...)
 
نرم افزار حسابداری سازه حساب ویژه امداد خودرو
  
 • تحت شبکه, قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها با کاربری آسان \" user friendly \"
 
امکانات تخصصی نرم افزار امداد خودرو :
 • صدور و چاپ انواع کارت اشتراک
 • قابلیت تبدیل انواع کارت اشتراک به یکدیگر
 • امکان شارژ ،  تمدید و برگشت کارت اشتراک
 • امکان تعریف  انواع کارت های اشتراک با قیمت ها ، پارامترها وشرایط متنوع (دولتی ، عمومی ، ویژه و ...)
 • معرفی ودسته بندی انواع خدمات با تعرفه های مختلف ومیزان تخفیف متفاوت برای ا نوع کارت اشتراک
 • معرفی و دستبه بندی امدادگران (تکنسین ها ) و یدک کش ها با درصد حق الزحمه مختلف روی انواع خدمات
 • معرفی  تعمیرگاه های طرف قرارداد و متفرقه و همچنین کنترل حسابداری مربوط به آنها
 • تعریف و دسته بندی انواع مشترکین به همراه اطلاعات کامل شخصی نظیر آدرس ،تلفن، کدملی ، سقف اعتبار و همچنین  مشخصات خودرو مشترک شامل نوع خودرو، شماره شاسی ، موتور ، نوع بیمه و تاریخ اعتبار و بقیهموارد موارد نیاز در مورد اطلاعات مشتریان
 
پیاده سازی سیکل کامل خدمات امداد شامل :
 • ثبت تماس مشترکین وافراد متفرقه
 • ارجاع به امدادگران
 • تعیین وضعیت نهایی خدمات امداد ارجاعی به امدادگران وثبت درسیستم (تعمیر درمحل ، حمل به تعمیرگاههای  طرف قرارداد ، حمل به تعمیرگاه یا مسیر تعیین شده توسط خود مشتری و همچنین حمل به تعمیرگاه مرکزی)
 • ثبت فاکتور خدمات و همچنین ثبت اتوماتیک سهم امدادگران ویدک کش ها از خدمات انجام شده
 • تشخیص وشناسایی وضعیت هر ماشین و مرحله ای که در آن قرار دارد
 • ثبت خدمات و امور مالی مربوط به تعمیرگاهها و مراکز خدماتی طرف قرارد امداد خودرو
 • امکان پیگیری تماس با مشتریانی که ازخدمات شرکت استفاده نموده اند به میزان کنترل وضعیت خدمات رسانی و رضایتمندی از خدمات ارائه شده و گزارش های متنوع از کلیه موارد فوق
 • ثبت ورود خودرو به تعمیرگاه مرکزی و پیاده سازی مراحل کامل تعمیرات در تعمیرگاه مرکزی  شرکت شامل:
 • ثبت فرم پذیرش خودرو (شبیه فرم پذیرش نمایندگی های خودرو)
 • ثبت فاکتور قطعات وخدمات
 • ثبت نحوه تسویه حساب (مشتری یا گارانتی) ، برای مواردی که شرکت یکسری ازخدمات وفطعات را برای مشترکین گارانتی می نماید
 • و . . . . . .

  
پکیج نرم افزار*

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.