• اشتراک
شهابی در شب
رشناسه : س‍ل‍طان‌ال‍واع‍ظی‍ن‌، م‍ح‍م‍د،‏‫ 1276 - ‏1350.‏‬
‏عنوان قراردادی : شبهای پیشاور. برگزیده
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫ شهابی در شب‮‬‏‫: خلاصه‌ای از کتاب شبهای پیشاور‬‮‬/ تالیف سلطان‌الواعظین شیرازی‬‮‬؛ تلخیص [ضیاء] توحیدی.‬‮‬‬
‏مشخصات نشر : ‏‫مشهد‮‬‬‏‫: پارس‌‌ایران‮‬‬‏‫،
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎1‎5‎3‎6‎2‎7‎7‬
آدرس ثابت این کتاب در کتابخانه ملی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1536277
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.