• اشتراک
چگونه تصمیم های کوچک باعث موفقیت و شکست های بزرگ در زندگی می شوند تلاش های کوچک ولی پیوسته در طول زمان باعث شعله ور شدن روش های اثر مرکب می شود. شناخت اصلی ترین عامل کنترل کننده که باعث موفقیت یا شکست افراد می شود.
چگونه تصمیم های کوچک باعث موفقیت و شکست های بزرگ در زندگی می شوند
تلاش های کوچک ولی پیوسته در طول زمان باعث شعله ور شدن روش های اثر مرکب می شود.
شناخت اصلی ترین عامل کنترل کننده که باعث موفقیت یا شکست افراد می شود.
شناخت 4 دام اصلی که باعث می شود از مسیر موفقیت و تحقق اهداف منحرف شوید.
خصوصیات اخلاقی مشترک افراد موفق و افراد شکست خورده چیست؟
چگونه با غلبه بر عادتهایی منفی و ایجاد عادت های مثبت برنده شوید.
چرا از تصور درباره اهدافی که واقعا توانایی بدست آوردنش را دارید هراس دارید؟
چگونه برای انجام دقیق و منظم کارها به خود انگیزه بدهید.
با استفاده از جدول ثبت ریتم هفتگی، روزانه لیست کارهایی انجام شده را بررسی کنید
آیا در مسیر صحیح رسیدن به اهداف حرکت می کنید، یا از مسیر منحرف شده اید؟
DVD تصویری جدیدترین سمینار دارن هاردی با دوبله فارسی
به همراه نسخه صوتی سمینار قابل پخش در موبایل، اتومبیل و کلیه سیستم های صوتی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.