• اشتراک
حرفه ای ترین نرم افزار ساخت اتوماتیک مدل سوله بر اساس مشخصات ورودی سازه در SAP2000 و یا استفاده از خروجی مدل سازی شده کاربر در نرم افزارهای SAP2000, ETABS و طراحی و نقشه کشی اتصالات و جزئیات سوله
<p style="text-align:justify">شرکت سازنده و ارائه دهنده: <span style="color:#008080"><strong>گروه نرم افزاری ابرسازه ها</strong></span></p> <hr /> <p style="text-align:justify"><strong>نرم افزار ابرسوله، نرم افزاری توانمند برای مدل سازی، بارگذاری ، تحلیل و طراحی انواع سوله است که شامل قابلیت های زیر می باشد:</strong><br /> - ارائه پلت فرم مدل سازی ، بارگذاری ، تعیین پارامترهای طراحی نظیر ترکیب بارها ، شیوه آنالیز ، خصوصیات مقاطع و ده ها قابلیت دیگر در محیط گرافیکی پیشرفته با قدرت بالا در معرفی هر چه آسانتر جزئیات سوله جهت ساخت مدل سه بعدی در SAP2000<br /> - امکان معرفی سوله های چند دهانه ، سقف تک شیب ، سوله های دارای طبقات داخلی ، سوله های دارای نورگیر تاج و ... بدون ارائه محدودیت هندسی برای کاربر<br /> - قابلیت تعریف تیپ های مختلف جرثقیل در دهانه های متفاوت سوله و تعیین محل دقیق آن بر روی ستون ها<br /> - امکان تعیین آئین نامه بارگذاری مبحث ششم ویرایش سال 92 یا 85 و آئین نامه زلزله 2800 ویرایش چهارم و یا سوم<br /> - تحلیل سوله با روش آنالیز مستقیم (Direct Analysis) و اعمال حالات بار نواقص هندسی اولیه (Notional Load) با هدف کاهش اشتباهات ناشی از محاسبه طول موثر کمانشی اعضاء<br /> - قابلیت فراخوانی فایل SAP سوله در دو حالت ، تولید شده توسط مهندس محاسب ( محاسب به صورت معمول خود فایل سوله را تهیه کرده باشد) و یا تولید شده توسط قسمت مدل سازی پیشرفته ابرسوله ( تهیه فایل SAP سوله توسط بخش مدل سازی پیشرفته ابرسوله )<br /> - طراحی اتصال رفتر به ستون ، اتصال راس و نیز بیش از 150 تیپ اتصالات متداول سازه های فلزی جهت طبقات داخل سوله و یا سازه های همراه سوله با قابلیت طراحی به روش تنش مجاز و یا حالت حدی<br /> - طراحی پرلین ها ، سینه بند ، Sagrod و ...<br /> - طراحی انواع کف ستون (Base Plates) با متد محاسبه بر اساس تعیین محل تار خنثی (روش تنش مجاز ASD) و روش ارائه شده در Steel Design Guide1 (روش حالت حدیLRFD)<br /> - طراحی انواع اتصالات بادبندی معمولی و ویژه (Gusset Plates) به روش LRFD و ASD و نیز بادبندهای سقف<br /> - ارائه دفترچه محاسبات فارسی بارگذاری ، طراحی اتصالات ، کف ستون ها و ... با فرمت WORD و PDF<br /> - ارائه نقشه کامل سوله شامل نقشه های سه بعدی ، پرلین های سقف ، بادبندهای سقف ، رفترها ، ستون های اصلی ، وال پست ها ، اتصالات و نیز نقشه های ساخت (شاپ) سوله و اتصالات به صورت دقیق<br /> - ارسال خروجی کلیه نقشه ها به نرم افزار AutoCAD با فرمت DXF, DWG</p>
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.