• اشتراک
مجموعه ای کامل و طبقه بندي شده، نمونه قرارداد در موضوعات حقوقی، عمرانی، پیمانکاری بین المللی، مشارکت و ...
<p>پدیدآورنده: <span style="color:#008080"><strong>شرکت توسکا</strong></span></p> <hr /> <p style="text-align:justify">مجموعه طبقه بندي شده از قراردادها ، حاوي بيش از 300 نمونه قرارداد شامل :<br /> الف )قرارداد خريد ، فروش ، اجاره ، خدمات ، مشاوره ، فرهنگي، خارجي ، صادراتي ، قراردادهاي رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،عمراني و ساختماني و بيمه و ...<br /> ب)آيين و اصول تنظيم قرارداد<br /> ج)منتخب آراء ديوان عالي كشور در زمينه قراردادها<br /> د)مباني تنظيم و نگارش قراردادهاي پيمانكاري (بين المللي و داخلي)<br /> ی)قراردادهاي پيمانكاري ساختماني<br /> ه)نكات كليدي مناقصات<br /> مدیریت شخصی قراردادها :<br /> امکان اضافه کردن قراردادهای شخصی توسط کاربر در محیط نرم افزار<br /> امکان گروه بندی قراردادهای شخصی در نرم افزار<br /> امکان اضافه کردن فایل تصویر قرارداد (اسکن) ، فایل word قرارداد ، فایل pdf قرارداد و اضافه کردن فایل های با پسوند خاص و درج یادداشت برای هر قرارداد<br /> امکان جستجو بر روی نام و توضیحات قراردادهای شخصی به صورت ساده و ترکیبی و فیلتر شده بر روی گروه های مورد نظرکاربر</p>
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.