• اشتراک
فرادرمانی و تشعشع دفاعی در عرفان حلقه کیهانی تالیف محمود رضا قاسمی

فرادرمانی و تشعشع دفاعی در عرفان حلقه کیهانی
سرشناسه :               قاسمی، محمودرضا، ‏‫1357 -‏
‏عنوان و نام پدیدآور :          فرادرمانی و تشعشع دفاعی در عرفان حلقه کیهانی / محمودرضا قاسمی .
‏مشخصات نشر        :               قم: ذکری، ‏‫1395 .
‏مشخصات ظاهری  :       131 ص.
‏ ‏شابک     :               ‏‫978-600-6041-68-1
‏ ‏موضوع  :               عرفان حلقه
‏موضوع                :           *Halqeh mysticismمختصری در مورد این کتاب:
طاهری معتقد است که همه انسان ها به واسطه خطاها در معرض حمله غیر ارگانیک ها قرار دارند، غیر ارگانیک ها همان کالبد های ذهنی ( ارواح) و جنیان می باشند ، ضمن اینکه این بحث خود نوعی اعتقاد به قانون سمساره ( تناسخ) هندویزیم است که از نظر اسلام مطرود است. وی معتقد است ویروس‏های ‏غیراُرگانیک‏ در وهله اول بیش‏ترین‏ صدمه و لطمه‏ را روی ذهن وارد می‏کنند و آثاری را پیاده می‏کنند. در وهله دوم روی روان و در وهله سوم روی جسم آثار تخریبی خودشان را به جا می‏گذارند.   اولین سؤالی که در خصوص حضور یا عدم حضور غیرارگانیک‏ها پیش می‏آید این است که، اطمینان از عدم آلودگی در بدو ورود به مسیر کمال چگونه ممکن است که طاهری از مطمئن بودن سخن می‏گوید. آیا امکان این‏که کسی با وسوسۀ غیرارگانیکی از هم‏قطاران ابلیس وارد حلقه شود نمی‏تواند وجود داشته باشد؟
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.