• اشتراک
آسیب‌شناسی عرفان حلقه کیهانی تالیف محمودرضا قاسمی
آسیب‌شناسی عرفان حلقه کیهانی

عنوان و نام پدیدآور :               آسیب‌شناسی عرفان حلقه کیهانی/ محمودرضا قاسمی.
‏مشخصات نشر        :               قم: ذکری‏‫، 1395.
‏مشخصات ظاهری  :               ‏‫149 ص.
‏‏موضوع   :               عرفان حلقه- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏موضوع :             *Halqeh mysticism- Controversial literature
‏ شابک    :           ‏‫9786006041704

مختصری در مورد این کتاب:
آسیب‏های عرفان حلقه در قلمرو مسائل دینی بسیار زیاد است که به طور کلی تضعیف و تحریف باورهای دینی و ترک یا بی‏مبالاتی نسبت به مسائل شرعی را دربر می‏گیرد. به روشنی می‏توان ریشه این را در این پندار یافت: که طاهری می‏نویسد: اعتقادات و مناسک دینی روبنا هستند و زیربنای همۀ ادیان شعور کیهانی است.آسیب ها  در سه محور آسیب‏های روانی، اجتماعی و معنوی  قابل ذکر است. انواع برون ریزی ها ، شوک ها ، تپش های قلب، تاول زدن های سر  و... از جمله مواردی است که آسیب دیده ها پس از اتصال به آن در حوزه جسمی دچار شده اند. در حوزه روانی ؛ اسکیزوفرنی( توهمات دیداری و شنیداری) ، دو قطبی شدن و ترس شدید وجود دارد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.