• اشتراک
آموزش تاسیسات مکانیکی ساختمان
آموزش پیشرفته نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان
آموزش به زبان فارسی و به شیوه مولتی مدیا
آموزش با انجام پروژه های کاربردی
به همراه نرم افزار Autocad 32/64 Bit
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.