• اشتراک
آموزش جامع Ansys Wirkbench 2016
بیش از 580 دقیقه آموزش انسیس ورک بنچ
سطح مقدماتی، متوسط، پیشرفته
به همراه فایل های تمرینی و نرم افزارهای مورد نیاز
سرفصل های آموزشی Ansys Wirkbench :
نحوه نصب نرم افزار Ansys و معرفی توانایی های آن
معرفی محیط نرم افزار
مدل سازی دو بعدی (اشکال هندسی)_ قسمت اول
مدل سازی دو بعدی (اصلاح و قید گذاری)_ قسمت دوم
مدل سازی سه بعدی (حجم و سطح)_ قسمت اول
مدل سازی سهبعدی (حجم و سطح)_ قسمت دوم
تحلیل خرپا
تحلیل سازه سه بعدی
تحلیل تماس هرتز
تحلیل تماس دو ورق درگیر
تحلیل مودال (فرکانس طبیعی)
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.