• اشتراک
کرم هانیکو در زمره کرم های آرایشی دهه 60 می باشد که به همراه آرچ و چگین در رقابت بودند. خانمهای و دختران قدیمی به خوبی نام این کرم را یادشان می باشد و یقینا خاطرات شادی را با این کرمها به یاد دارند. این یک نوع کرم می باشد که به اسم سریال هنر پیشه
کرم هانیکو در زمره کرم های آرایشی دهه 60 می باشد که به همراه آرچ و چگین در رقابت بودند. خانمهای و دختران قدیمی به خوبی نام این کرم را یادشان می باشد و یقینا خاطرات شادی را با این کرمها به یاد دارند. این یک نوع کرم می باشد که به اسم سریال هنر پیشه سالهای دور از خانه هانیکو و به همین دلیل دختران را مجذوب و زیبایی همانند هنرپیشه سریال و لطافت و روشنی را به پوست آنها داده است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.