• اشتراک
ویژگی های این مجموعه: بیش از 12 ساعت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا به همراه نرم افزار Etabs
ویژگی های این مجموعه:
بیش از 12 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
 به همراه نرم افزار Etabs
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل 1 : سیستم های سازه ای
انواع سیستم های باربر ثقلی
انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی
محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای
فرضیات طراحی
فصل 2 : بارگذاری
بار مرده کف ها
بار مرده دیوارهای ضخیم
بارگذاری پله
بار زنده
بار زنده تیغه
بار زلزله
بار باد
بار برف
بار آسانسور
فصل 3 : ایجاد هندسه مدل
ایجاد مدل جدید
اصلاح خطوط شبکه
ذخیره سازی مدل
باز کردن مدل های موجود
دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی نرم افزار
ترسیم المان های نقطه ای 
و...
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.