• اشتراک
ویژگی های این مجموعه: بیش از 11 ساعت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا به همراه نرم افزار Etabs ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
ویژگی های این مجموعه:
بیش از 11 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
 به همراه نرم افزار Etabs
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل 1 : سیستم های سازه ای
انواع سیستم های باربر ثقلی
انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی
محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای
فرضیات طراحی
فصل 2 : بارگذاری
بار مرده کف ها
بار مرده دیوارهای ضخیم
بارگذاری پله
بار زنده
بار زنده تیغه
بار زلزله
بار باد
بار برف
بار آسانسور
فصل 3 : ایجاد هندسه مدل
ایجاد مدل جدید
اصلاح خطوط شبکه
نحوه ذخیره سازی مدل
نحوه باز کردن مدل های موجود
نحوه دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی
ترسیم المانهای نقطه ای
ترسیم المانهای خطی
ترسیم المانهای سطحی
نحوه انتقال المانها
دستورات Trim و Extend
نکات تئوری مربوط به مش بندی دیوارهای برشی
اجرای فرآیند مش بندی دیوار برشی در مدل
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.