• اشتراک
کتاب بشقاب های سفره پشت بامان نوشته محسن عباسی ولدی
بشقاب‌های سفره پشت بام‌مان :
سرشناسه :ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :بشقاب‌های سفره پشت بام‌مان: خانواده و ماهواره/ محسن
عباسی‌ولدی.
‏مشخصات نشر:قم: آیین فطرت، ‏‫1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫264 ص.
‏شابک :‫978-600-95665-9-4
‏موضوع:ماهواره‌ها- ایران - جنبه‌های مذهبی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.