• اشتراک
کتاب آتش مهر نوشته استاد غلامرضا سازگار
آتش مهر :
سرشناسه :س‍ازگ‍ار، غ‍لام‍رض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :آتش مهر/مجموعه غزلیان غلامرضا سازگار؛ گردآورنده
حسین فتحی.
‏ ‏مشخصات نشر:تهران: ستاره قطبی، 1393.
‏مشخصات ظاهری :780ص.
‏شابک 9786009302055 :
‏موضوع:شعر فارسی- قرن 14
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.