• اشتراک
کتاب توضیح‌المسائل آیت الله سیستانی
توضیح‌المسائل آیت الله سیستانی :
سرشناسه :س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :توضیح‌المسائل / مطاب‍ق‌ ف‍ت‍اوی‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر :مشهد: بارش‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫447 ص.
‏شابک  : ‏‫978-964-5922-70-0
‏موضوع:فقه جعفری - رساله عملیه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.