• اشتراک
کتاب اوضاع در آخرالزمان نوشته رضا کوشاری
اوضاع در آخرالزمان :
 سرشناسه :ک‍وش‍اری‌، رض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :اوضاع در آخرالزمان/رضا کوشاری.
‏مشخصات نشر:قم: تهذیب‏‫، 1383.
‏مشخصات ظاهری :‏‫211ص.
‏شابک :‏‫964-7636-18-0
‏موضوع:مهدویت
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.