• اشتراک
کتاب ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌ نوشته محمد محمدی ری شهری
ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌ :
سرشناسه :م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ م‍رح‍وم‌ ش‍ی‍خ‌ رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ی‍اط
(ن‍ک‍وگ‍وی‍ان‌)/ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ری‌ش‍ه‍ری‌.
‏مشخصات نشر:ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌‏‫، 1380.
‏مشخصات ظاهری :‏‫318 ص‌.:م‍ص‍ور.
‏شابک ‎9645985668:
‏موضوع:خ‍ی‍اط، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌،‏‫ 1262 - 1340.‏- سرگذشتنامه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.