• اشتراک
موزش کامسول ( آموزش comsol ) مالتی فیزیک از مقدماتی تا پیشرفته ( comsol multiphysics 5.2 professional learning ) به زبان فارسی به صورت فیلم آموزشی شامل تحلیل و شبیه سازی مسائل کاربردی علوم مهندسی و فیزیک
مقدمه و مروری بر تاریخچه نرم افزار
ورود به برنامه و آشنایی با برخی از ماژول های موجود
بررسی دستورات اصلی در زبانه فایل در آموزش کامسول
آشنایی با مراحل ایجاد یک مدل جدید و بررسی قسمت های مختلف
بررسی گزینه های موجود در قسمت های مختلف برنامه و ساختار مدل
نحوه استفاده از Application Libraries و گزینه های موجود در قسمت گرافیکی
آشنایی با دستورات و تنظیمات ترسیم در برنامه
آشنایی با نحوه چاپ ترسیمات و بررسی گزارش خطاها
مروری بر گزینه های مربوط به آنالیز مدل ها در آموزش کامسول
بررسی مباحث مربوط به متغیرها و توابع در برنامه در آموزش کامسول
مروری بر مبحث مواد در برنامه – Materials
آشنایی با نحوه کنترل ، مدیریت و استفاده از مواد
مروری بر مباحث مربوط به ترسیمات و مدل سازی در آموزش کامسول
انجام پروژه عملی مربوط به Turbulent Flow
بررسی و مدل سازی کاربردی مبحث انتقال جرم در Comsol
بررسی مبحث مش بندی در Comsol
انجام یک پروژه عملی برای شبیه سازی جریان آرام در آموزش کامسول
نحوه ترسیم جریان در مدار الکتریکی توسط Comsol
انجام یک پروژه عملی برای شبیه سازی تابش دوقطبی در Comsol
انجام یک پروژه عملی برای محاسبه توزیع حرارت در میله در آموزش کامسول
پروژه انتقال حرارت تابشی با مدل سازی سه بعدی
بررسی مبحث مربوط به معادلات لاپلاس – PDE
انجام پروژه عملی Generator in 2D – بخش اول
انجام پروژه عملی Generator in 2D – بخش دوم
پروژه عملی درباره محاسبات و ریشه یابی در ظرفیت الکتریکی – بخش اول
پروژه عملی درباره محاسبات و ریشه یابی در ظرفیت الکتریکی – بخش دوم
MATLAB, Comsol در کنار یکدیگر – بخش اول
MATLAB, Comsol در کنار یکدیگر – بخش دوم
ارتباط نرم افزار کامسول با نرم افزار اکسل ، خروجی گرفتن از پروژه و سخن آخر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.