• اشتراک
14ساعت آموزش به شیوه مولتی مدیا (108 مبحث آموزشی) همراه با مثال ها و پروژه های متعدد دارای کاربرد صنعتی
14 ساعت آموزش به شیوه مولتی مدیا (108 مبحث آموزشی)
همراه با مثال ها و پروژه های متعدد دارای کاربرد صنعتی
قابل استفاده برای تمامی ورژن های نرم افزار Ansys
همراه با نرم افزار 64 بیت و 32 بیت Ansys 15
سطح مقدماتی
سطح متوسط
سطح پیشرفته
کامل ترین مجموعه آموزشی به زبان فارسی:
تحلیل تنش سازه ها، تیره ها و خرپا ها، کمانش، مکانیک شکست، پوسته ها، مواد کامپوزیت،
تنش تماسی، آنالیز های مودال، هارمونیک و گذرا، انتقال حرارت، مکانیک سیالات، و....
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.