• اشتراک
این نرم افزار مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم زیر نظر گروه کارشناسان مجرب به تولید رسیده است. مطابق با آخرین تغییرات کتاب در سال تحصیلی 1396-1395 می باشد
معرفی محصول:

نام فارسی اثر : میشا و کوشا
مخاطب اثر: کودکان
ش شناسنامه و پروانه انتشار از وزارت ارشاد 054512-02841-8
میشا و کوشا دوم دبستان

 • این نرم افزار مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم زیر نظر گروه کارشناسان مجرب به تولید رسیده است.
 • مطابق با آخرین تغییرات کتاب در سال تحصیلی 1396-1395 می باشد که دیگر امکانات آن به اختصار در زیر توضیح داده می شود:
 • -آموزش دروس فارسی ، ریاضی ، علوم ، قرآن و هدیه های آسمان
 • - امکان دیکته گویی به تفکیک دروس
 • - دارای آزمایشگاه های مجازی
 • - آموزش مفاهیم علوم با انیمیشن های متنوع
 • - 256 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی
 • - 204 بخش آموزشی شامل فیلم ، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی
 • - استفاده از فلش کارت جهت تفهیم بهتر مطالب درسی
 • - آشنایی دانش آموز با راهبردهای حل مسئله های ریاضی
 • - ارزشیابی کیفی – توصیفی دانش آموز پس از پایان هر درس
 • - دارای تخته هوشمند
 • - حل تمرین توسط دانش آموز و تصحیح آن به وسیله ی نرم افزار
 • - راهنمایی مرحله به مرحله جهت حل مساله های ریاضی
 • - به همراه ترانه های شاد و جذاب کتاب فارسی
 • -انیمیشن های بدنستان جهت آشنایی دانش آموز با بدن انسان
 • -به همراه بازی های متنوع آموزشی و هدفدار
 •  
 • پروانه انتشار : 054512-02841-8 از وزارت ارشاد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.