• اشتراک
کتاب آف‍ت‍اب‌ در ح‍ج‍اب‌ نوشته سید مهدی شجاعی -20 درصد تخفیف در صورت خرید نقدی
 
آف‍ت‍اب‌ در ح‍ج‍اب‌ :
سرشناسه :ش‍ج‍اع‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :آف‍ت‍اب‌ در ح‍ج‍اب‌ / م‍ه‍دی‌ ش‍ج‍اع‍ی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌‏‫‏، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‌238 ص.
‏شابک : 978-964-337-334-4 ‏
‏موضوع:زی‍ن‍ب‌(س‌) ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)،‏‫ ‏‫6 - ‏62ق.‏‏
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 1 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 5 % تخفیف خریداری کنید.
    5 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.