• اشتراک
شامل 10 وسیله جذاب شعبده بازی جادویی ! با این بسته فوق العاده شما هم میتوانید یک شعبده باز حرفه ای باشید.
شعبده بازی های جالب و حیرت انگیز

این پکیج بی نظیر مخصوص شماست که ذهنی کنجکاو و ماجراجو دارید

شما هم می توانید با تمرین و وسایل یک شعبده باز ماهر شوید

اگر می خواهید با کارهای جالب همه را سرگرم کنید

اگر می خواهید با کارهای شگفت انگیز همه را متحیر کنید

 

 

​ 


قیمت : 44000 تومان
 
 
 
 
خرید پکیج جادویی وسایل شعبده بازی

شعبده بازی های جالب و حیرت انگیز

این پکیج بی نظیر مخصوص شماست که ذهنی کنجکاو و ماجراجو دارید


این پکیج جادویی فقط با قیمت استثنایی 44000 تومان قابل خرید است. در صورتیکه خرید تکی این وسایل بیش از 90000 تومان هزینه دارد. در واقع شما با خرید این پکیج جادویی 50 درصد تخفیف می گیرید.

لیست وسایل درون پکیج جادویی شعبده بازی :

1- قلب ابری جادویی : با یک حرکت جادویی قلب را در دست خود غیب کرده و در دست دوستتان ظاهر کنید!!!
2- مکعب و توپ شیشه ای : در یک لحظه توپ ناگهان وارد مکعب در بسته می شود !!!
3- صفحه سکه ظاهر کن : در یک صفحه خالی ناگهان یک سکه ظاهر میشود !!!
4- طلق پلوراید : خودکار را زیر این طلق شفاف ناپدید کنید !!!
5- سکه غیب کن حرفه ای : سکه درون جعبه را غیب کنید !!!
6- تاس خوان گرد : با خواندن یک ورد جادویی، شما میتوانید راز عدد درون قوطی را فاش کنید !!!
7- تبدیل اسکناس به آب : در یک چشم به هم زدن اسکناس را به آب تبدیل کنید !!!
8- عصای پرنده : این عصای سحرآمیز یا خواندن یک ورد جادویی، بر خلاف جاذبه زمین به سمت بالا حرکت می کند و بدون اینکه دستتان را حرکت دهید از دستان شما رها شده و به بالا می پرد !!!
9- تاس انفجاری (ریز شو) : تنها با یک تکان کوچک ظرف، جلوی چشم همه تماشاچیان و بدون هیچ گونه مخفی کاری تاس بزرگ به 4 عدد تاس کوچکتر تبدیل می شود !!!
10- کارت های حافظه خوان : با این کارتها ذهن طرف مقابل خود را بخوانید و سن افراد را حدس بزنید !!!

قیمت : 44000 تومان
 
 
 
 
خرید پکیج جادویی وسایل شعبده بازی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.