• اشتراک
میکروسکوپ تک لنزی کوچک ترین میکروسکوپ تک لنزی دنیا با قابلیت عکس برداری و فیلم برداری دیجیتال(توسط موبایل) اختراع و تولید شده در ایران

اولین میکروسکوپ تک لنزی جهان با فناوری تراش لیزری


میکروسکوپ آریا اولین میکروسکوپ تک لنزی جهان است که بوسیله یک میکرولنز قادر است

بزرگنمائی های فوق العاده ای را به ارمغان آورد.این میکرولنزها با فناوری تراش لیزری تولید میگردند

که برای اولین بار در دنیا مطرح گردیده است. با این تکنولوژی جدید و منحصر بفرد، ریزترین وقدرتمندترین


میکرولنزها با نام ایران به دنیا معرفی شد و مایه بهت و تعجب دانشمندان و اساتید علم اپتیک از این

محصول شد چرا که به نوعی قانون تشکیل تصویر در میکروسکوپ را زیر سوال می برد.
 

 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.