• اشتراک
کتاب ‏‏‫200 داس‍ت‍ان‌ از ف‍ض‍ای‍ل‌، م‍ص‍ای‍ب‌ و ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب نوشته عباس عزیزی
‏‏‫200 داس‍ت‍ان‌ از ف‍ض‍ای‍ل‌، م‍ص‍ای‍ب‌ و ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب :
سرشناسه :ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫200 داس‍ت‍ان‌ از ف‍ض‍ای‍ل‌، م‍ص‍ای‍ب‌ و ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب (سلام‌الله
علیها)/ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌.
‏مشخصات نشر:ق‍م‌: صلاه‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏208 ص.
‏شابک‏‫: 978-964-7436-84-7
‏موضوع:زی‍ن‍ب‌(س‌) ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی(ع)، ‏‫6 -‏‏ ‎62ق‏.‏‏ - سرگذشتنامه
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.