• اشتراک
کتاب 200 داستان از مصائب و کرامات حضرت رقیه (س) نوشته عباس عزیزی
200 داستان از مصائب و کرامات حضرت رقیه (س) :
سرشناسه :ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫1342 -
‏عنوان و نام پدیدآور :200 داستان از مصائب و کرامات حضرت رقیه (س)/ عباسعزیزی.
‏مشخصات نشر:قم: معصومین (ع)‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫255 ص.
‏شابک  : ‏‫964-6185-20-7
‏موضوع:رق‍ی‍ه‌ (س‌) ب‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، - 61ق‌.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.