• اشتراک
دوچرخه ثابت مگنت مدل B1300 دارای مانیتورینگ دیجیتال (ضربان قلب، کالری مصرف شده بدن، مسافت طی شده، سرعت، زین قابل تنظیم در چهار جهت،تنظیم 8 سرعته مگنت تحمل وزن 120 کیلو تحویل 72 ساعته
دوچرخه ثابت مگنت مدل B1300
دارای مانیتورینگ دیجیتال  (ضربان قلب، کالری مصرف شده بدن، مسافت طی شده، سرعت، زین قابل تنظیم در چهار جهت،تنظیم 8 سرعته مگنت
تحمل وزن 120 کیلو
تحویل 72 ساعته
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.