• اشتراک
رازهای موفقیت و کامیابی نوشته آن‍ت‍ون‍ی‌ راب‍ی‍ن‍ز
 
رازهای موفقیت و کامیابی :
‏سرشناسه :راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :رازهای موفقیت و کامیابی/ آن‍ت‍ون‍ی‌ راب‍ی‍ن‍ز ؛ مترجم حمید میرزارضایی.
‏مشخصات نشر:تهران : انتشارات شیرمحمدی
‏مشخصات ظاهری :‏‫159‏
شابک : ‏‫978-964-7678-65-0
‏ ‏موضوع:موفقیت - جنبه‌های روان‌شناسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.