• اشتراک
چهار اثر از فلورانس اسکاول‌شین نوشته فلورانس اسکاول‌شین
چهار اثر از فلورانس اسکاول‌شین :
سرشناسه :ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌
‏عنوان و نام پدیدآور :چهار اثر از فلورانس اسکاول‌شین/ شاهکاری از فلورانس
اسکاول‌شین ؛ مترجم سمانه فلاح.
‏مشخصات نشر:مشهد: رادکان‏‫، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫320ص.: مصور، جدول.
‏شابک :‏‫978-600-6124-360
‏موضوع:تفکر نوین
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.